logo Energeticky soběstačný dům.cz

Energeticky soběstačný dům?

Energeticky soběstačné domy jsou domy, které:

- sami si vyrábějí veškerou potřebnou energií a tedy nepotřebují žádné přivedené sítě
- využívají k vytápění slunce a přebytečné teplo ukládají do hmoty hlíny, kterou jsou obklopeny, tedy - většinou jde o domy přihrnuté zemí
- odpadní vodu si čistí v kořenových čistírnách
- jsou vybaveny důmyslným větráním přes zemní výměník
- skladují si kolem 20kubíků vody, kterou si čistí pro různé využití
- mají předsazený skleník na pěstování zeleniny a ovoce pro rodinu

Tyto domy lze stavět jako betonové skořepiny, zděné domy, nebo kopule ze dřeva nebo nepálené hlíny.

 

 

Chcete-li zjistit energetickou náročnost nemovitosti, kterou se chystáte koupit, nebo pronajmout, nemáte jinou možnost, než věřit informacím prodávajícího, případně pronajímatele. Někteří to řeší vyžádáním faktur za energie. Od 1. ledna 2013 vám bude muset prodávající, nebo pronajímatel předložit Průkaz  energetické náročnosti budovy. Tento Průkaz je koncipován podobně jako štítky pro elektrospotřebiče.

Ihned tedy poznáte, jak je daná nemovitost energeticky náročná a kolik zaplatíte za energie. Zabrání se tak situaci, kdy levný pronájem může být nakonec velmi drahý, protože nájemce platí vysoké účty za energie.

Dnes už je jasné, že budovy budou muset být označeny energetickým štítkem. Nakonec, nejedná se o žádnou novinku.

Od roku 2009 musí mít tyto štítky všechny novostavby. Co se však změní, je to, že od 1. ledna 2013 budou muset být takto označeny i starší budovy, které bude chtít jejich majitel prodat. Od roku 2016 bude totéž platit i při pronájmu domu, či bytu.

Cena

Cena se bude v případě rodinných domů pohybovat v řádech tisíců korun, pravděpodobně mezi třemi až sedmi tisíci korun. U bytového domu budou náklady vyšší. Cena může být i několik desítek tisíc korun. Pozor! Při provádění energetického auditu budovy je nezbytná stavební dokumentace.

Nemáte-li ji, budete si ji muset nechat vypracovat. To není levná záležitost. Cena vypracování dokumentace k rodinnému domu může stát i několik desítek tisíc korun. Prodej domu se tak může docela prodražit. Některé domy se mohou stát v důsledku špatného výsledku energetického auditu i neprodejnými.  Energetický audit může provést jen odborník schválený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Budete-li prodávat dům bez certifikace, hrozí vám pokuta až padesát tisíc korun.

Co štítek prozradí

Na štítku bude vyznačena kategorie, do které dům patří. Dále bude uveden údaj, do jaké kategorie by dům náležel po rekonstrukci a po provedení energetických úsporných opatřeních. Co vás však asi bude nejvíce zajímat, je spotřeba energie k vytápění, chlazení, větrání, ohřevu vody a osvětlení.

 

 

Energetický štítek klasifikuje budovy do sedmi kategorií A G od velmi úsporných (A) až po mimořádně nehospodárné (G). Popis normy a povinností Od 1. 1. 2009 nabyla účinnosti vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov (ENB), tzv. energetickém štítkování budov, zákona č. 406/2006 o hospodaření energií, která je v platnosti od 1. 7. 2008. Cílem tohoto opatření je zlepšit energetickou hospodárnost budov a snížit produkci emise CO2. Energetický průkaz budovy (ENB) je grafickým vyjádřením stavebně-energetických vlastností konstrukcí domu a je obdobou energetického štítku používaného u elektrických spotřebičů. Energetický štítek obálky budovy podle revidované technické normy ČSN 730540-2:2007, platné od května 2007 zjednodušuje hodnocení na prostup tepla obálkou budovy pomocí průměrného součinitele prostupu tepla Uem. Průkaz energetické náročnosti budovy Informuje o celkové energetické spotřebě budovy (údaje v KWh/m2 za rok).

 

 

 

Energeticky soběstačný dům.cz


„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich